Naudinga žinoti

Vestuvės be liudytojų. Ar gali santuoka įvykti nedalyvaujant liudytojams?

Klausimas:
“Ar gali įvykti vestuvės be liudytojų? Nenoriu jokių liudytojų!  Kodėl negalima tiesiog ateiti ir pasirašyti dviems susituokti norintiems žmonėms?  Gal yra koks reglamentas ar įstatymas, kad tokie yra privalomi?  Ar įmanoma susituokti be liudytojų?”
Teisininko komentaras:
Deja, nėra teisinės galimybės registruoti civilinę santuoką (kuri sukurtų civilines teises ir pareigas) nedalyvaujant liudytojams. Liudytojų dalyvavimas privalomas. Liudytojų dalyvavimo privalomumas kyla iš Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo bei Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių.
Minimi teisės aktai nustato, kad “Santuoka registruojama dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys.”
Taigi teisės aktai ir numato būtinybę santuokos registravime dalyvauti dviems liudytojams. Tačiau pastebėtina, kad nėra įpareigojimo liudytojais kviesti tik pažįstamus ar giminystės ryšiais susaistytus asmenis. Taip pat nėra įpareigojimo liudytojais kviesti tik tos pačios lyties asmenis.
Taigi  privatumo siekiantys būsimi sutuoktiniai gali prašyti liudytojais būti ir nepažįstamus asmenis. Svarbu, kad jie sutiktų būti santuokos registracijos liudytojais ir su savimi turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pastebėtina, kad liudytojai, dalyvaujantys santuokos registravimo procedūroje, yra atsakingi už tai, jog esant poreikiui paliudytų laisvą besituokiančių valią (t.y. kad santuoka nevyksta per prievartą) ir, kad besituokiantys asmenys suvokia savo veiksmus (yra sąmoningi ir adekvatūs).  Kadangi santuoka yra sandoris, liudytojai savo parašais tvirtina/ liudija, kad sandoris tikrai įvyko ir jis jų manymu yra teisėtas.

Jei turite klausimų, susisiekime:
📞 865686664
📧 gintare@sirbikyte.eu