Naudinga žinoti

Vaikų išlaikymas vaikams leidžiant vasaros atostogas su skyriumi gyvenančiu tėčiu

Neretai tarp tėvų, skyrium auginančių nepilnamečius vaikus, kyla nesutarimai dėl jų išlaikymo (išlaikymo formos, reguliarumo, dydžio ir kt.). Tėvams tarpusavyje nesusitarus, ginčas pasiekia teismą ir yra išsprendžiamas teismo sprendimu. Būtent taip numato ir LR Civilinis kodeksas, reglamentuodamas, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Tėvams nesusitarus ginčijamą klausimą sprendžia teismas. Tačiau, ką daryti tais atvejais, jei vykdant teismo sprendimu nustatytą išlaikymo pareigą, pasikeičia aplinkybės ir skyrium gyvenančiam tėvui atsiranda galimybė su vaikais praleisti kur kas daugiau laiko, nei iki tol buvo įprasta. Tarkime praleisti visas vasaros atostogas nepertraukiamai. Ar tokiu atveju reiktų kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo nustatytas vaikų išlaikymas, pakeitimo, ar klausimą galima išspęsti ir kitu būdu.

Prasidėjus vasaros laikotarpiui, panašaus pobūdžio klausimus ėmė kelti skyrium gyvenantys tėvai, norintys vasaros atostogų laikotarpį praleisti su savo vaikais. Atsakymų stengiamasi ieškoti įvairiuose diskusijų forumuose, socialinių tinklų grupėse. Atsižvelgiant į klausimo aktualumą, siekiama jį paanalizuoti plačiau.

Taigi teisinis ir tuo pačiu praktinis klausimas:

Ar skyrium gyvenantis tėvas turi mokėti vaikų išlaikymą, jei pasiima vaikus su savimi 2 mėnesių laikotarpiui (atostogoms).

Komentaras:

Įstatymai tokio klausimo atskirai nereglamentuoja ir išskaitų iš vaikų išlaikymo nenumato. Tad pagrindinė taisyklė būtų tokia, kad skyriumi gyvenantis vaikų tėvas turi mokėti vaikų išlaikymą, koks yra nustatytas teismo sprendimu ar nutartimi. Dėl teismams įstatymu nustatyto draudimo priimti sąlyginius sprendimus, įprastai teismo sprendimuose dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, nustatytas kasmėnesinis, periodinis išlaikymo mokėjimas be išimtinės galimybės mažinti skyrium gyvenančio tėvo/motinos dalį, atsižvelgiant į vasaros atostogų periodą. (Šiame kontekste paminėtina, kad tėvams dėl vaikų išlaikymo susitariant taikiai ir pasirašant sutartį, sąlyga dėl išlaikymo mažinimo, atsižvelgiant į protingas ir pagrįstas skyrium gyvenančio tėvo išlaidas vaikų poreikiams, tikrai galima.).

Tad ką daryti tėvui, kuris leisdamas laiką su vaikais vasaros atostogų periodu, patirs tiesiogines išlaidas vaikų poreikiams bei tuo pačiu iš jo bus reikalaujama mokėti teismo sprendimu nustatytą išlaikymo dalį. Tokioje situacijoje tėvams, tiek gyvenantiems skyriuje, tiek ir tiems, su kuriais nustatyta vaikų gyvenamoji vieta, būtų patartina vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, kurie kaip žinia, įtvirtinti ir LR Civiliniame kodekse.

Nepaisant teismo sprendimu nustatyto skyrium gyvenančio tėvo teikiamo išlaikymo periodiškumo ir nepertraukiamumo, atostogų periodu, ypatingai jei jis trunka nepertraukiamai kelis mėnesius, protinga būtų mažinti skyrium gyvenančio tėvo mokamą išlaikymo dalį jo patiriamų pagrįstų išlaidų apimtimi. Tokiu būdu tėvo pervedama išlaikymo dalis gali mažėti iki 0 EUR/mėn. Tuo tarpu vaikų motinos išlaikymo dalį būtų galima atidėti (taupyti) arba naudoti tenkinant ilgalaikius vaikų poreikius (tarkim nupirkti vaikams naują baldą ar IT techniką, jei yra toks poreikis).

Pastebėtina, kad įstatymas pirmenybę teikia tėvų susitarimui, tad tėvams susitarus dėl išlaikymo dalies mažinimo pagrįstų išlaidų apimtyje, esamas teismo sprendimas, kuriuo nustatytas išlaikymas, nebūtų pažeistas. Susitarimas gali būti tiek trumpalaikis (terminuotas), tiek ir ilgalaikis, priklausomai nuo to, kiek ilgai vaikai planuoja praleisti skyrium gyvenančio tėvo žinioje ir priežiūroje.

Tėvams nesusitarus, tėvas/motina su kuriuo nustatyta vaikų gyvenamoji vieta, su tokia pozicija gali ir nesutikti, ir vis tiek reikalauti teismo sprendimu nustatyto išlaikymo iš skyrium gyvenančio tėvo, nepaisant, kad vaikai laiką leidžia su juo. Tokiu atveju reikėtų turėti omeny, kad vaikų motinai reikalaujant mokėti išlaikymą nepriklausomai nuo to, kad vaikai mėnesį ar ilgiau atostogauja su tėvu, vaikų tėvas turėtų pagrįstą teisę reikalauti padengti jo patirtas pagrįstas ir protingas išlaidas vaikų atostogų metu (pvz.: gyvenamojo būsto išlaikymo, maisto, rūbų bei avalynės, jei tokie perkami ir kt.). Tik reikia nepamiršti rinkti patiriamų išlaidų kvitus ir mokėjimų išrašus, nes kitaip bus sunku įrodyti patirtų išlaidų pagrįstumą.

Svarbu paminėti, kas kartais pamirštama, kad vaikų išlaikymas yra ne vaikų motinos išlaikymas ir pinigai mokami ne vaikų motinai, o vaikams. Jei vaikai tam tikru periodu, trunkančiu ilgiau nei kelias dienas, būna ne motinos žinioje ir ne jos priežiūroje, o tėvo žinioje ir jo priežiūroje, tai ir reikalavimas mokėti vaikų išlaikymą (skyrium gyvenančio tėvo dalį) kvestionuotinas.

Pasimiršta ir tai, kad vaikų išlaikymą teikia abu tėvai. Vaikų motina taip pat turi mokėti vaikų išlaikymą savo vaikams, kai jie nėra jos žinioje ir priežiūroje. Jei vaikų tėvas nereikalauja iš vaikų motinos išlaikymo dalies tuo periodu, kai vaikai yra ne jos priežiūroje, o tik prašo/siekia sumažinti savo išlaikymo dalį proporcingai patiriamoms išlaidoms, tai jo veiksmuose nėra jokio siekio pasipelnyti iš vaikų motinos (kaip kartais yra manoma).

Jei vaikų tėvas, atostogų su vaikais metu, ne tik siektų sumažinti savo mokėtino išlaikymo dalį, bet ir papildomai reikalautų išlaikymo dalies iš vaikų motinos, su tuo galima nesutikti ir prieštarauti. Kaip žinia, vaikų išlaikymo pinigai yra skirti ne tik vaikų bazinių, einamųjų poreikių tenkinimui, bet ir vaikų ilgalaikių poreikių tenkinimui (baldams, IT technikai, laisvalaikio priemonėms (dviračiai, riedučiai, kt.), tad motinos išlaikymo dalis kaip tik tam ir galėtų būti panaudota.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/seima/idomu/teisininke-atsako-ar-issivezes-vaika-atostogu-skyriumi-gyvenantis-tevas-dar-turi-moketi-jo-islaikyma-93663959#/

Jei turite klausimų, susisiekime:
📞 865686664
📧 gintare@sirbikyte.eu