APIE

Apie mane

Apie mane

Esu advokatė Gintarė Sirbikytė. Teisines paslaugas galiu teikti įvairiais klausimais, bet myliu šeimos teisę. Manau, kad būtent šioje srityje galiu geriausiai įprasminti savo patirtį ir profesiją. Turiu šiuolaikišką požiūrį. Man šeimos teisė, tai teisių ir pareigų pusiausvyra šeimoje kaip pagrindas siekiant darnaus tarpusavio emocinio ryšio, lygių galimybių bei lygiaverčio teisinio santykio.

Be ilgametės profesinės patirties teisės srityje, taip pat turiu įvairiapusę šeiminio santykio patirtį. Esu dviejų, nuostabiai padūkusių, jautrių pametinukių mama. Žinau koks yra motinystės (tėvystės) kelias ir ką reiškia suaugusiojo pareigos savo vaikui/vaikams. Iš praktinės pusės suprantu vaikų poreikių tenkinimo ir jų atliepimo subtilybes.

Kiekvienas pasakytume, kad gyvenimas šeimoje yra kupinas įvairiausių iššūkių. Mano profesinė praktika rodo, kad šeimos stiprybės pagrindas yra gebėjimas atjausti, pajusti kitą, jį suprasti bei išlaikyti kiekvieno šeimos nario lygiateisiškumą ir iš to kylantį lygiavertiškumą. Šeimos stiprybė yra gebėjimas suvokti, kad šeimoje esi atsakingas ne tik už save ir savo asmeninę gerovę, bet ir už kitus, įskaitant savo vaikus, bei už visos šeimos gerovę. Tą atsakomybę gebi prisiimti, ją vykdyti, ir esant poreikiui – dalintis. Šeimos darnoje mezgasi darnus santykis, kuriame atliepiami visų šeimos narių materialūs ir emociniai poreikiai, nesutarimai sprendžiami pokalbių, išklausymų, derybų ir sprendimų paieškų būdu.

Deja, dėl įvairių visuomenėje gajų stereotipinių nuostatų, auklėjimo klišių ar ankstesnių negatyvių patirčių, tai ne visuomet pavyksta. Kartais pareigos ir atsakomybės yra pamirštamos arba jų tiesiog negebama prisiimti. Tokiais atvejais nesunkiai išsprendžiami nesutarimai, perauga į nuolatinius konfliktus ir ginčus. Kol galiausiai prireikia profesionalios pagalbos.

Teisinį darbą dirbu daugiau nei 10 metų, todėl turiu nemažą ne tik žinių, bet ir patirčių bagažą. Mano siekis, kad teisė padėtų išlaikyti teisinio santykio pusiausvyrą bei esant poreikiui pagelbėtų išlaikyti emocinį ryšį, būtiną ne tik jūsų, suaugusiųjų, bet ir jūsų vaikų gerovei. Būtent vaikai nesutarimų metu nukenčia labiausiai, paminant jų poreikius ir interesus.

Neretai, šeimos kūrimo pradžioje matome šviesią ateitį, dideles galimybes, tikimės bendrystės, todėl susidūrus su sunkumais, natūralu, sutrinkame, pasimetame, elgiamės destruktyviai ar desperatiškai, imamės veiksmų, dėl kurių vėliau galbūt gailimės. Manau, kad daugelį problemų tikrai galima išspręsti konstruktyviu pokalbiu, nuo kurio rekomenduoju pradėti ir mūsų susitikimą. Neabejoju, kad rasim ryšį ir susikalbėjimą jūsų situacijoje, kad ir kokia kebli, sunki ar nemaloni, jums ji atrodo šiuo metu.

Jūsų advokatė – Gintarė Sirbikytė

Publikacijos

  • Gintarė Sirbikytė, Paulius Astromskis „Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis ekonominio tikslingumo požiūriu“, straipsnis mokslinių mokslo studijoje „Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika“, (Vilnius: Leidykla Mes, 2013), p. 278 – 295;
  • Gintarė Sirbikytė „Ar socialinio tinklo valdytojas atsako už šio tinklo naudotojo neteisėtais veiksmais padarytą žalą“, Teisės apžvalga (2013), Nr. 1(10)), p. 30-85.
  • Gintarė Sirbikytė, Kęstutis Gusevičius, pranešimas „Kada informaciniame kare vartojama neapykantos kalba peržengia žodžio laisvės ribas“ Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto ir Lietuvos teisės instituto organizuotoje konferencijoje „Neapykanta internete kaip iššūkis žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui: teorija ir praktika“ (2014).
  • Paulius Čerka, Jurgita Grigienė, Gintarė Sirbikytė, „Liability for damages caused by Artificial Intelligence“, Computer Law &Security Review (2015), Vol. 31, Issue 3, p. 376 – 389.
  • Gintarė Sirbikytė, „Išmanių technologijų prijaukinimas saugiuose namuose“, Structum (2015 07), p. 60 – 62.
  • Paulius Čerka, Jurgita Grigienė, Gintarė Sirbikytė, „Is it possible to grant legal personality to artificial intelligence software systems?”, Computer Law & Security Review (2017), Vol. 33, Issue 5, p. 685-699.

Išsilavinimas

  • 2006 m. įgytas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Vytauto Didžiojo Universitete;
  • 2008 m. įgytas Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitete;
  • 2012 m. įgytas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, Vytauto Didžiojo universitete;

Užsakykite paslaugas
internetu.