Teisinės paslaugos
šeimos teisės srityje

Visa, ką reikėtų žinoti apie šeiminį teisinį santykį. Apie teisių ir pareigų pusiausvyrą šeimoje kaip pagrindą, siekiant darnaus tarpusavio emocinio ryšio, lygių galimybių bei lygiaverčio teisinio santykio.

Advokatė Gintarė Sirbikytė

Profesionali teisininkė

  • Teikiu teisines konsultacijas

  • Rengiu teisinius dokumentus

  • Atstovauju teismuose bei kitose įstaigose

  • Teikiu kitą teisinę pagalbą pagal jūsų poreikį

Sirbikyte.eu

Apie mane

Esu advokatė Gintarė Sirbikytė. Teisines paslaugas galiu teikti įvairiais klausimais, bet myliu šeimos teisę. Manau, kad būtent šioje srityje galiu geriausiai įprasminti savo patirtį ir profesiją. Turiu šiuolaikišką požiūrį. Man šeimos teisė, tai teisių ir pareigų pusiausvyra šeimoje kaip pagrindas siekiant darnaus tarpusavio emocinio ryšio, lygių galimybių bei lygiaverčio teisinio santykio.

Be ilgametės profesinės patirties teisės srityje, taip pat turiu įvairiapusę šeiminio santykio patirtį. Esu dviejų, nuostabiai padūkusių, jautrių pametinukių mama. Motinystės kelyje esu viena. Tad iš asmeninės patirties žinau, koks tai yra kelias.

Apie Šeimos teisę

Kas yra šeima (Šeimos samprata)
Šeimos svarbą geriausiai nusako Lietuvos Respublikos Konstitucija. Joje įtvirtinta, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.“ (Konstitucijos 38 str.). Taip pat šeimos svarba apibrėžiama įvairiais teisės aktais bei teismų praktika, šeiminiam teisiniam santykiui ir jo teisiniam reguliavimui skiriant didelį dėmesį. Šeimos teisinis santykis patenka į viešojo intereso sritį, nes būtent nuo šeimos gerovės priklauso visos valstybės gerovė.

Užsisakykite paslaugą
Šeimos teisės tema.