Naudinga žinoti

Vaiko pinigų reikšmė vaikų išlaikyme

2023 metais Vilniaus apygardos teismas pasisakė dėl „vaiko pinigų“ reikšmės priteisiant vaikų išlaikymą:
• Lietuvos Respublikos skiriamos išmokos vaikui tikslas – mažinti vaikų skurdą ir socialinį atskirtį, nuosekliai didinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms.
• Teikiant vaikams valstybės piniginę paramą išmokos vaikui būdu, yra siekiama pagerinti vaikų padėtį, sudaryti jiems geresnes sąlygas, užtikrinti, kad vaikų poreikiai būtų visapusiškiau patenkinti. Vadinasi, šios išmokos paskirtis nėra mažinti tėvų teikiamą išlaikymo vaikams dydį. Juolab, kad tėvai negali atsisakyti vykdyti arba perkelti vykdyti kitiems asmenims (valstybei, savivaldybei ar pan.) pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.
• Jei valstybės mokamos išmokos dydžiu būtų mažinama atskirai gyvenančių tėvų išlaikymo pareiga, išsituokusių tėvų vaikai atsidurtų blogesnėje padėtyje nei susituokusių ar kartu gyvenančių vaikų tėvai (gaunamos valstybės išmokos nebūtų išskaičiuojamos iš vaikams teikiamo abiejų tėvų išlaikymo), kas pažeistų vaikų lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.

Iki šiol teismai laikėsi priešingos pozicijos dėl vaiko pinigų reikšmės vaikų išlaikyme, nurodydami, kad valstybės mokamos vaikui išmokos yra skirtos jo poreikiams tenkinti ir yra finansinė pagalba jį auginantiems tėvams. Dėl to, teismui sprendžiant dėl iš tėvo (motinos) priteistino išlaikymo vaikui dydžio, nustatytas visas vaikui reikalingo išlaikymo dydis mažintinas pagal Išmokų vaikams įstatymą valstybės mokamomis vaikui išmokomis ir tik po to nustatytinos tėvų teiktino išlaikymo dalys, atsižvelgiant į kiekvieno iš jų turtinę padėtį
Ar 2023 metais Vilniaus apygardos teismo nutartimi išdėstyta pozicija dėl „vaiko pinigų“ taps tendencija, manau, paaiškės per 2023 m.

Jei turite klausimų, susisiekime:
📞 865686664
📧 gintare@sirbikyte.eu