Pamatinės sutuoktinių pareigos vienas kito atžvilgiu

Sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą ir vienas kito atžvilgiu yra saistomi pareigomis. Sutuoktinių pareigos yra: