Naudinga žinoti

Apie vaikų išlaikymo indeksavimą

Vienoje FB grupėje įsitraukiau į diskusiją apie vaiko/vaikų išlaikymo indeksavimą. Žmonės kėlė įvairius rūpimus klausimus šia tema, stengėsi į juos vieni kitiems atsakyti ir diskutavo.
Paskaičius keliamus klausimus ir komentarus, susidarė įspūdis, jog išlaikymo indeksavimas vis dar apipintas mitais, o žinios ir žinojimas apie jį, tam tikrais atvejais, santūrus ir pernelyg kuklus. Kai kurios mamos netgi klausė, kam toks apskritai reikalingas…
Labai gaila, kad visuomenės žinojimas apie vaiko išlaikymo indeksavimą yra nepakankamas. Norėtųsi, kad jis būtų kur kas gilesnis. Taigi, apibendrindama diskusijoje keltus klausimus, parengiau atmintinę apie vaiko išlaikymo indeksavimą.
• Periodinėms vaikų išlaikymo išmokoms indeksavimas taikomas privalomai. Tai numatyta įstatymu (LR CK 3.208 str.). Nei jo atsisakyti, nei ignoruoti negalima;
• Indeksavimą taiko ir išlaikymą persiskaičiuoja pats išlaikymą mokantis asmuo. Jei jis to nedaro, kitas iš tėvų turi teisę informuoti apie išlaikymo padidėjimą. Jei į pastabą nereaguojama, skolos išieškojimas perduodamas antstoliui;
• Indeksavimą taiko ir išlaikymą persiskaičiuoja pats išlaikymą mokantis asmuo. Jei jis to nedaro, kitas iš tėvų turi teisę informuoti apie išlaikymo padidėjimą. Jei į pastabą nereaguojama, skolos išieškojimas perduodamas antstoliams;
• Vartotojų kainų indeksas Valstybės perskaičiuojamas kasmet sausio mėnesį ir taikomas einamųjų metų išmokoms nuo vasario mėnesio (šiuo atveju nuo vasario 1 d. mokamas išlaikymas turi būti perskaičiuotas ir didesnis); Indeksą kiekvienais metais skelbia statistikos departamentas: https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos
• Išlaikymo suma kasmet perskaičiuojama ne nuo pradinės sumos, kokia buvo kažkada priteista teismo, o nuo prieš metus perskaičiuotos/indeksuotos sumos, tokiu būdu išlaikymo suma kasmet didėja;
• Indekso taikymo formulė:
(išlaikymas X indeksas)/100 =
Pvz: (200€ x 121,7)/100= 243€
Pagal skaičių apvalinimo taisykles, gautas dydis apvalinamas vieno euro tikslumu: 49 ir mažiau centų atmetama, o 50 ir daugiau centų apvalinama iki euro.

• Jei skyrium gyvenančio tėvo mokama išlaikymo suma niekuomet nebuvo perskaičiuota ir mokama tokia pati suma, kokia buvo priteista, didelė tikimybė, kad susidarė nemažas įsiskolinimas, kurio išieškojimas gali būti perduotas antstoliui (tam, kad būtų tiksliai suskaičiuotas įsiskolinimas, kiekvienu atveju reikalingas individualus paskaičiavimas kiekvieniems metams. Dėl skaičiavimo rekomenduotina kreiptis į teisininkus);
• Indeksuotas išlaikymo didėjimas apskaičiuojamas pagal aiškią formulę, todėl jei skyrium gyvenantis tėvas pradėjo mokėti didesnį išlaikymą, tačiau niekaip nesuprantat, iš kur tokia suma, nes pritaikius indeksą turėtų būti kitokia, tikėtina kad išlaikymo padidinimas nėra susietas su indeksavimu, mokamas savo nuožiūra. Tai nėra blogai ir yra leistina, jei mokamo išlaikymo suma yra didesnė, nei būtų pritaikius indeksavimą. Tačiau jei mokamo išlaikymo suma yra mažesnė nei būtų pritaikius indeksavimą – blogai. Kreipkitės pagalbos į teisininkus.
• 2023 m taikomas 121,7 indekso dydis. Indekso taikymo nei atsisakyti, nei pakeisti kitu negalima.
• Jei siekiate susimažinti išlaikymo dydį, tačiau nepavyksta susitarti taikiai, dėl išlaikymo dydžio pakeitimo galima ieškiniu kreiptis į teismą. Prieš teikiant ieškinį teismui, rekomenduotina pasikonsultuoti su teisininku.

Apibendrinimui atsakant į klausimą, kam gi tas išlaikymo indeksavimas apskritai reikalingas, keliais savais žodžiais paminėsiu: vartotojų kainų indeksas (indeksavimas) taikomas tam, kad kasmet kompensuotų kainų brangimą. Kiekvienais metais jis būna skirtingas, priklausomai nuo kainų pokyčio rinkoje. Kartais apskritai būna 0 (tais atvejais kai ekonomika laikosi tolygiai). Indeksavimo paskirtis išlaikyme, kelti išlaikymą automatiškai kasmet nepriteisinėjant naujo išlaikymo sumų. Indeksavimo sumos atskirai prisiteisinėti teisme nereikia, tiesiog reikia ją susiskaičiuoti už visą praėjusį laikotarpį, kuomet buvo nemokėta ir jei yra susidaręs įsiskolinimas, pareikalauti sumokėti. Jei į reikalavimą neatsižvelgiama – perduoti skolą antstoliui išieškoti.

Jei turite klausimų, susisiekime:
📞 865686664
📧 gintare@sirbikyte.eu